Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, welke niet door ons gecontroleerd of onderhouden worden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevens- bestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy

Integriteit staat bij Van Rietschoten hoog in het vaandel. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook in alle gevallen zeer zorgvuldig omgegaan. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de binnen onze organisatie overeengekomen gedragscode. Van Rietschoten heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om eventueel misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.